REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS

– Què és i per a què serveix?

El registre municipal d’entitats té la finalitat de permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats existents al poble, els seus objectius i la seva representativitat, per tal de fer possible una correcta política municipal de foment i suport a l’associacionisme.

– Quines entitats s’hi poden inscriure?

Aquelles organitzacions sense ànim de lucre que actuen en l’àmbit territorial de Lliçà d’Amunt, l’objecte de les quals sigui la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o específics de la ciutadania del municipi.

– Inscripció i documentació

La inscripció es farà a sol·licitud de les entitats interessades que hauran d’aportar la següent documentació:

– Fitxa d’inscripció (document adjunt)
– Còpia dels Estatuts
– Còpia de l’Acta Fundacional
– Núm. d’inscripció al registre general d’associacions de la Generalitat i altres registres públics
– Programa d’activitats i pressupost de l’any en curs

La documentació s’ha de presentar per registre d’entrada a:

Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència
C. Anselm Clavé,73
08186 Lliçà d’Amunt
93 841 52 25
participacio@llicamunt.cat

En els quinze dies següents a la recepció de la sol·licitud d’inscripció i en el cas que tota la documentació sigui correcta, la Regidoria de Participació Ciutadana notificarà a l’entitat el número d’inscripció quedant, d’aquesta manera, donada d’alta al registre municipal.

– Manteniment de les dades del registre

Les entitats inscrites tenen l’obligació de notificar a la Regidoria de Participació Ciutadana les modificacions i canvis que es produeixin en les seves dades així com la seva baixa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *